- analizy przedprojektowe

- inwentaryzacje 

- koncepcje architektoniczne

- koncepcyjne strategie przestrzenne

- organizacja etapów projektowania

- projekty architektoniczne i budowlane

- organizacja procesu inwestycji

- projekty wykonawcze i koordynacja

- wdrażanie architektury / spotkania

- CAD / BIM dla rzemiosła

- doraźne wsparcie merytoryczne

- projektowanie wnętrz 

- koordynacja przebudowy wnętrz

- projekty techniczne dla wykonawców

- projekty i specyfikacje dla producentów

Projektując obiekty i przestrzenie ważne dla nas jest umiejętne odrzucanie kreatywności wtórnej, powstałej w wyniku naszych i państwa wcześniejszych licznych obserwacji i doświadczeń. Dzięki temu możliwe jest spojżenie na projektowany obiekt i przestrzeń bez oczekiwań wobec niego/niej. Uczucie które towarzyszy podczas projektowania z odrzuceniem pseudo-oczekiwań  to podziw dla istniejącego obiektu  i próba konfrontacji istniejącego z wizją nas zwyczajnego człowieka. Istniejące mogą być budowle, zieleń lub ukształtowanie terenu. Wizją jest ich uzupełnienie o funkcję, która otrzyma kształt, elewacje, ciężar konstrukcję i instalacje - architekturę. Obserwacja zmieniającego się kontekstu i zjawisk na tle kontekstu jest ciekawym zajęciem, nie tylko dla architektów. 

Komponując architekturę powściągliwą, niewymuszoną, spokojną a do tego konsekwentną stajemy naprzeciw oczekiwań ludzi. Synchronizacja tych oczekiwań i modele na ich podstawie to nasza praca. Doskonalimy umiejętność posługiwania się osiągnięciami wielu dziedzin, szczególnie uwszględniając te, które towarzyszą architekturze, budowie i projektowaniu. Opierając się na ponad 15-letnim doświadczeniu w projektowaniu, przygotowaliśmy swój warsztat do nietypowych oczekiwań bez względu na skalę projektu. Nietypowe rozwiązania mają motywować do interakcji przestrzeni z człowiekiem - to jedno z założeń i sens projektowania. Ważnym elementem w projektowaniu jest stan istniejący przestrzeni, a jego wnikliwa analiza pomaga przejść w fazę wstępnej koncepcji, która wraz z koncepcją właściwą tworzą pakiet szczegółowych informacji. Proporcjonalnie do czasu, który możemy poświęcić koncepcji zwiększa się prawdopodobieństwo, że ostateczne rozwiązanie będzie wyraziście trafne i głęboko uzasadnione. Niezależnie czy przedmiot, mała modernizacja czy złożona budowla, zakładamy, że każda przestrzeń posiada nieokrzesany potencjał przenikający jej istotę. Oferujemy zatem zaangażowanie i wsparcie merytoryczne oraz odpowiednio przygotowane opracowania formalne oraz wykonawcze. W zakresie projektowania oraz wykonawstwa, w których często wymagane są również specyficzne dla branż uprawnienia i szersze kompetencje, współpracujemy też z specjalistami różnych profesji związanycmi z budownictwem i architekturą.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.